Tadarus Bersama Insan Tunanetra Dalam Program Lentera Hati

Tadarus Bersama Insan Tunanetra Dalam Program Lentera Hati

  Hukum nun mati bertemu huruf ikhfa dalam Al Quran Braille, Tadarus bersama insan tunanetra Qs Yasin ayat 41-50 Lentera hati adalah salah satu program kerjasama anatara MQFM bersama LSM Ummi Maktum Voice. Lentera hati sendiri merupakan program talkshow tadarus bersama insan tunanetra dari berbagai wilayah. Para insan tunanetra bertadarus menggunakan Al-Quran Braille, ayat yang …

Lanjutkan membaca →

Pendistribusian 300 Set Al-Quran Braille

Pendistribusian 300 Set Al-Quran Braille

  Alhamdulillah Ummi Maktum Voice tahun ini sudah mendistribusikan 300 set Al Quran Braille kepada Insan Tuna Netra di Indonesia. Insya Allah di ahir tahun ini masih akan ada 250 set Al Quran Braille yang akan didistribusikan ke plosok negri. Para penerima 300 set  Al Quran Braille yang tersebar diberbagai provinsi seperti Sumatra selatan, Sumatra …

Lanjutkan membaca →